Sem valt af als een bokser
Vlak voor de weging kunnen boksers enorm afvallen en Sem lat zien hoe je dat doet!