Hersenen voor de gek houden
Shelly zoekt uit hoe de hersenen werken bij het registeren van bewegingen. Daarvoor gaat ze de Desdemona van TNO in.